ליטיגציה - אומנות הטיעון והשכנוע

ההבדל בין הצלחה וכישלון בבית המשפט.

שימוש בתורת המשחקים, הערכת סיכונים וקביעת אסטרטגיה בכל תיק ותיק: ומה צריך לעשות עורך דין כדי להיות