הגנה משפטית למנהלים

עקרון היסוד של המשפט הפלילי קובע כי "אדם חף מפשע עד שתוכח אשמתו". עקרון זה נכון לגבי כלל הציבור אך אינו נכון לגבי מנהלים. לגבי מנהלים, העיקרון הנו הפוך לחלוטין – המנהל אשם עד שיוכיח את חפותו!

מעבר לאחריות הפלילית לעבירות המבוצעות בידיעה ומתוך כוונה, כגון עבירות מרמה, שוחד, גניבה ע"י מנהל וכד', כיום המשפט הפלילי רואה את המנהל בארגון כאחראי לעבירות פליליות המתרחשות בחברה במהלך פעילותה העסקית, גם אם בכלל לא ידע כי עבירות כאלו מתבצעות! 

דוגמאות רבות, ביניהן פרשת "רמדיה", אסון המכביה, אסון ורסאי, אסון הרכבת בבית יהושע ועוד, במסגרתן מצאו עצמם הבכירים עומדים לדין בחשד לביצוע עבירות פליליות חמורות, רק מדגישות כי ליווי משפטי פלילי שוטף הוא קריטי לניהול תקין של הארגון ויש בו כדי למנוע סכנות רבות, הן למנהליו, עובדיו ולאחרים הנוגעים בו. 

ייעוץ משפטי צמוד ושוטף של משרד עורכי דין מוביל המתמחה בדין הפלילי, שילווה את הבכירים בארגון, יזהה את האיומים ויפעל למניעת הסתבכות פלילית של הדרג הבכיר כחלק מאחריותם או מחדלונם, מקטין באופן משמעותי את הסיכוי כי מנהלי החברה ימצאו את עצמם תחת חקירה או אף עומדים לדין בגין אירועים המתרחשים בתוך הארגון שהם עומדים בראשו.

הטרדות מיניות – פעולות מנע

בדיקה ואישור נהלי הארגון בנושא; איתור תלונות וטיפול מיידי בהן; בדיקת אופן הטיפול בתלונות שהוגשו מצד עובדים בארגון; הכשרה והדרכה לממונה על הנושא מטעם הארגון; הדרכות לעובדים בארגון; הדרכות למנהלים.

גנבה בידי מורשה – פעולות מנע
איתור וזיהוי מנגנונים "בעייתיים" בארגון; קביעת קוד התנהגות והטמעתו בקרב העובדים תוך חיזוק הקשר והאמון בינם לבין המנהלים; הגדרת "בדיקות" מותרות ע"פ חוק כלפי עובדים וכלפי רכוש הארגון; הגדרת מסננים ובקרה חופפת; צפייה וחקר התנהגות חריגה של עובדים – הצעות ניטור בזמן אמת.

הגבלים עסקיים – פעולות מנע
יצירת אווירה של הקפדה על שמירת החוק, פיתוח נוהל אכיפה פנימית; עדכון שוטף של נהלים לאכיפה פנימית; מינוי ממונה על אכיפה פנימית; הכשרה והסברה בקרב ההנהלה והעובדים ; הקמת מערכות שוטפות בענייני ביקורת, פיקוח ודיווח.

עבירות מס ומע"מ – פעולות מנע
מניעת ריכוז כוח לביצוע פעולות בידי גורם אחד, ביקורות פתע לממונים על הנושא בחברה; כינון מערכת פיקוח וביקורת יעילה; חציצה בין מערכות הפיקוח ושמירה על היעדר תלות ביניהן; כינון מערכת מסננים והרשאות ספציפיות לביצוע פעולות מוגדרות מראש; זיהוי ואיתור פעולות "חשודות".

גרימת מוות / גרימת חבלה – פעולות מנע
העלאות המודעות והמחויבות בקרב המנהלים לנושא הבטיחות והגהות בעבודה; בניית תכניות ונהלים מותאמים לארגון בנושא; הכשרה, הסברה והטמעת נהלים ברורים בקרב המנהלים והעובדים בתחום הבטיחות והגהות בעבודה; הקמת מערכות פיקוח, בקרה, דיווח ותיקון ליקויים. 

המטרה – מניעת זליגת סיכונים פליליים לפתחו של הדרג הבכיר בארגון:

יצירת מנגנון הנחיות, הדרכות, מעקב ובקרה למען מניעת "זליגת האחריות" כלפי דרג מנכ"לים.
לימוד והיכרות עם צרכי הארגון, הגדרות החוק, נהלים פנימיים, רגולציה מוסדית.
אבחון וזיהוי סיכונים משפטיים בתמונת המצב הנוכחית והעתידית. מעקב אחר מציאות משתנה משפטית ופרקטית.
פגישות פרטניות מול חברי הדרג הבכיר בארגון (מנכ"ל, סמנכ"לים, מנהלי אגפים, וכד').
בכל פגישה עם חבר הדרג הבכיר בארגון ייערך פרוטוקול ובו, בין השאר, יוגדרו הסיכונים הפליליים הפרטניים עמם הוא נאלץ להתמודד.
הערכת הסיכונים הפליליים הרלוונטיים בתוך הארגון.
הכנת חוות דעת משפטית בעניין הסיכונים הקונקרטיים הפליליים עמן מתמודד הארגון, לרבות מסקנות והמלצות ליישום בפועל ב"שטח".
בניית מנגנון ליישום ההמלצות אשר יוחלט ליישם בארגון.
רענון נהלים בתוך הארגון. 

  1. קיום פגישות חודשיות / דו חודשיות עם חברי הדרג הבכיר בארגון (מנכ"ל, סמנכ"לים, מנהלי אגפים וכד') לצורך סקירת מצב והערכת הסיכונים באופן שוטף.
  2. הגדרת סדר פעולות קבועות המותאמות לארגון וצרכיו, שמעצם ביצוען עשויות להקטין באופן משמעותי את חשיפת המנכ"לים לסיכונים פליליים מתוקף הפעילות הנדרשת מהארגון, בתוך כך צוות העובדים, מנהלים, ספקים ואנשי קשר.
  3. בניית מכניזם של העברת הנחיות מלמעלה למטה בהתאם.
  1. ייעוץ ראשוני: נדרש באופן דחוף במצבי תלונה קיימת או חשש לתלונה עתידית.
  2. ליווי בחקירה והופעה בבתי משפט (בשלב החקירה): חקירת משטרה בפועל או חקירה בכל מוסד רגולטיבי אחר – ליווי בחקירה מכיל הכנה מוקדמת, וככל שיידרש ליווי בפועל במקום החקירה.
  3. הופעה בבתי משפט בדיונים כגון: מעצרים, צווי חיפוש ותפיסה.
מנהלים רבים מצאו עצמם נחקרים, ולעתים אף עומדים לדין ומאבדים את כל עולמם, כאשר כל שעמד ביניהם ובין מניעת החקירה, האישום והמשפט, היה ידע רלוונטי על החובות המוטלות עליהם מתוקף תפקידם, עדכון שוטף על ההתפתחויות בחקיקה והפסיקה של בתי המשפט והדרכה משפטית צמודה ביחס לצעדים אותם עליהם לנקוט על מנת לנהל בבטחה את הארגון.
משרדנו ינקוט בכל אמצעי על מנת ללוות את הדרג הניהולי בחברה, לרבות העברת האינפורמציה הרלוונטית עבורו אודות החוק הפלילי, הצבעה על הצעדים שיש לנקוט על מנת לעמוד בדרישותיו והכנה ממוקדת לקראת חקירה קיימת או צפויה, אם וכאשר ייקרא לשם מנהל מהדרג הבכיר. 

המשפט הפלילי רואה את המנהל בארגון כאחראי לעבירות פליליות המתרחשות בחברה במהלך פעילותה העסקית, גם אם בכלל לא ידע כי עבירות כאלו מתבצעות. 

דוגמאות רבות, ביניהן פרשת רמדיהאסון המכביהאסון ורסאיאסון הרכבת בבית יהושע ועוד, במסגרתן מצאו עצמם הבכירים עומדים לדין בחשד לביצוע עבירות פליליות חמורות, רק מדגישות כי ליווי משפטי פלילי שוטף הוא קריטי לניהול תקין של הארגון  ויש בו כדי למנוע סכנות רבות.