על ההבדלים בין מערכת המשפט בישראל למערכת המשפט בארה"ב

כמה עובדות שכדאי לדעת על הסגרות ועל ההבדלים בין מערכת המשפט בישראל למערכת המשפט בארצות הברית (רמז: בבחירה בין ארה"ב לישראל, כדאי מאוד להישפט בישראל).

 1. מדינת ישראל מובילה ברשימת המדינות המסגירות את אזרחיה (ישראלים) לכל מדינות העולם ובעיקר לארה"ב. במדינת ישראל מספיק מזכר/תצהיר של חוקר FBI כדי שהדבר ייחשב ראיה שבעטיה יוסגר אזרח ישראלי למדינה המבקשת את הסגרתו. ובשפה המשפטית יוכרז כ"בר הסגרה".
 2. העונשים בארה"ב בפועל ובתיאוריה גבוהים משמעותית מהעונשים בישראל – Sentencing Guideline. הנחיות המשפט הפלילי האמריקאי הינן תוצר הוועדה של חוק הרפורמה משנת 1984. מטרת הרפורמה הייתה להקל על פערי הענישה. ההנחיות קובעות עונשים המבוססים בעיקר על שני גורמים: 1) ההתנהגות הקשורה לעבירה (עבירת ההתנהגות , אשר מייצרת את רמת העבירה).
  2) ההיסטוריה הפלילית של הנאשם (הקטגוריה ההיסטוריה הפלילית). לדוגמה, עבור נאשם שהורשע בעבירה עם רמת עבירה הכוללת  של 22 נק' וקטגורית היסטוריה פלילית של הנאשם, הקווים המנחים ממליצים עונש של 41-51 חודשים , לעומת זאת , אדם עם עבר פלילי נרחב יותר ,על אותה עבירה בדיוק, ההנחיות ממליצות על עונש של 84 -105 חודשים.
 3. והכי חשוב: בניגוד לשיטת המשפט הישראלי, לשופט הפדרלי אין סמכות לחרוג מה "נקודות = חודשי מאסר" הרשומים ב Guide lineלמעט חריג סעיף 5k.1.1 (ראה מאמר המשך).
  • בארה"ב, הישראלי שהוסגר אינו זוכה לביקור משפחות, שיחות הטלפון לישראל יקרות ולא תמיד מתאפשרות, ושלא לדבר על הבדידות הקשה והמכרעת.
  • רבים מבתי הכלא בארה"ב הנם בבעלות פרטית. המשמעות היא שהעציר חייב לרכוש מכספו אפילו ביגוד מינימאלי כגון חולצה אחת ארוכה. אין כסף – אין בגדים.
  • עלויות שכר הטרחה של עורכי הדין בארה"ב גבוהות משמעותית מישראל ולעתים בכפולות של פי חמישה ואף פי עשרה.
  • איתור עו"ד מתאים במדינה זרה בתנאי חוסר וודאות וחוסר היכרות מהווה פעולה לא פשוטה שלעתים נידונה לכישלון.
  • רוב העצורים בארה"ב בוחרים שלא לנהל את משפטם מחשש לעונשים חסרי תקדים.

  מכאן לא מפתיע כי, החשודים בארה"ב כולל ישראלים שמוסגרים לשם כדי לעמוד לדין  ממהרים לסיים את משפטם, להודות ולקבל על עצמם הסדרי טיעון קשים. בתור הפרקליט המלווה אותם שנים רבות, ברור לי שלא ניתן להאשימם שכך מתנהלים.

  ישנם ארבעה אזורי גזר הדין : A, B, C, ו-D האזור מורכב מגזר דין בטווח של 0-6 חודשי מאסר.

אזור B  הינו טווח ענישה של עד שנה . אזור C מורכב מטווחי ענישה מעל האזור B , אך עונש המינימום שלו הוא פחות מ -12 חודשים . אזור D מורכב מטווחי ענישה מעל האזור C. בשנת 2010,ועדת הענישה בארה"ב הציעה להרחיב את האזורים B ו-C , מתוך הכרה בעובדה שעבריינים רבים נידונו ל -12 חודשים ויום אחד על מנת לקבל את היתרון של זמן טוב לפי החוק הפדרלי בארה"ב.

החמרה בעונש: בית המשפט האמריקאי רשאי לחרוג מחוק הרפורמה ולהחמיר את הענישה במקרים הבאים:

מוות (§ 5K2.1), פגיעה פיזית חמורה (§ 5K2.2), פגיעה פסיכולוגית קיצונית (§ 5K2.3), חטיפה או איפוק שלא כדין (§ 5K2.4), נזק לרכוש או אובדן (§ 5K2.5) נשק וכלים מסוכנים (§ 5K2.6) שיבוש של פונקציה ממשלתית (§ 5K2.7), התנהגות קיצונית (§ 5K2.8), אכזרית או נתעבת, מטרה פלילית (§ 5K2.9), התנהלותו של הקורבן (§ 5K2.10), כפייה ולחץ (§ 5K2.12) חבורות רחוב אלימות (§ 5K2.18). 

כל עבירה המבוצעת עם נשק מוסיפה ל ה"תשלום" בגינה בממוצע לפחות 10 שנות מאסר.